Obchodní podmínky

Tyto Obchodní podmínky (dále jen OP) upravují vztahy mezi kupujícím a prodávajícím v oblasti prodeje zboží (papírových dekorací) mezi firmou Michal Jašek (dále jen „prodávající“) a spotřebiteli (dále jen „kupující“). Kupujícímu se doporučuje seznámit s Obchodními podmínkami ještě před objednáním zboží.

1. Základní ustanovení

Prodávající

Vlastníkem a provozovatelem internetových stránek world4men, je Michal Jašek, IČ: 76554554, se sídlem Litultovice 215, 747 55 Litultovice. Podnikatel je evidován na živnostenském odboru MÚ Opavy  a je plátcem DPH.

Kupující

Kupující při zahájení obchodních vztahů předává prodávajícímu pouze své kontaktní údaje, nutné pro bezproblémové vyřízení objednávky, popřípadě údaje, které chce mít uvedeny na nákupních dokladech.
Právní vztahy prodávajícího s kupujícím výslovně neupravené těmito OP, se řídí příslušnými ustanoveními zák. č. 40/1964 Sb., Občanský zákoník, jakož i předpisy souvisejícími.
Individuální smlouva mezi prodávajícím a kupujícím je nadřazena obchodním podmínkám.

2. Systém objednávání
Objednávání zboží se děje prostřednictvím elektronické objednávky na www.world4men.cz (dále jen „eshop“), objednávat je možné 24h denně, 7 dní v týdnu.

Veškeré objednávky podané prostřednictvím internetového obchodu world4men jsou závazné.
Podáním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito OP a že s nimi souhlasí.

Objednávka je návrhem kupní smlouvy. Samotná kupní smlouva je uzavřena v okamžiku doručení potvrzujícího emailu ze strany prodávajícího. Podmínkou platnosti elektronické objednávky je pravdivé vyplnění všech následujících údajů o kupujícím: jméno a příjmení, telefon, email, doručovací adresa, způsob dodání, způsob platby, obsah košíku.

Prodávající je oprávněn, v závislosti na charakteru objednávky - množství zboží, výše ceny, náklady na přepravu, vzdálenosti a podobně, požádat kupujícího o autorizaci (další potvrzení) objednávky, dalším vhodným způsobem, jako např. písemně (emailem) nebo telefonicky. Objednávka se považuje za neplatnou a smlouva tak pozbývá platnosti v případě, že kupující tuto autorizaci (další potvrzení) požadovaným způsobem provést odmítne.

3. Odstoupení od kupní smlouvy
Kupující má právo podle § 53 zákona č. 40/1964 Sb., odstoupit od smlouvy bez uvedení důvodu do 14-ti dnů od převzetí zboží. Rozhodne-li se kupující pro odstoupení v této lhůtě, je nutno splnit níže uvedené podmínky:

Zboží doručit na adresu prodávajícího s číslem nákupního dokladu.
Zboží odesílané zpět na adresu prodávajícího, musí být nepoškozené, kompletní, včetně příslušenství a všech poskytnutých dokladů a případných dárků obdržených s produktem. V případě vrácení poškozeného nebo nekompletního zboží, bude kupujícímu vrácena kupní cena snížena o adekvátní část. Pokud kupující pošle zboží na dobírku - nebude převzato. 

V případě nedodržení některé z uvedených náležitostí má prodávající právo odmítnout vrácené zboží nebo poměrně snížit částku, za kterou bude zboží přijato zpět.

Možnost odstoupit od smlouvy bez udání důvodu se nevztahuje na a) dodávku zboží nebo služeb, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli prodávajícího, b) na dodávku zboží upraveného na přání kupujícího, c) na dodávku spotřebního zboží a jiného zboží, u kterého použitím je spotřebována část jeho hodnoty a nelze jej vrátit do původního stavu před koupí.

Prodávající se zavazuje kupujícímu vrátit zaplacenou kupní cenu nejpozději do 14 dnů od odstoupení na bankovní účet.

Není-li kupující již schopen zboží vrátit v původním stavu a nebo jeho hodnota byla již snížena (došlo k částečnému spotřebování či opotřebování zboží), je kupující povinen chybějící hodnotu podle ustanovení § 458 odst. 1 obč. zák. nahradit v penězích – v praxi se tak děje formou započtení na prodávajícím vrácenou kupní cenu, která je kupujícímu vyplacena ve snížené hodnotě.

4. Cena a platba
Ceny na webových stránkách world4men jsou uvedeny včetně DPH a jsou platné k okamžiku objednání.

Faktura, vystavená na základě kupní smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím, slouží zároveň jako daňový doklad a záruční a dodací list. Kupující může zboží převzít zásadně až po jeho úplném uhrazení, pokud není dohodnuto jinak.

Informace o cenových podmínkách dopravy zboží je uvedena v čl. 6. - Cena dopravy.
V případě, kdy kupující provede úhradu předem a prodávající není schopen zajistit dodání zboží, prodávající neprodleně vrátí plnění kupujícímu dohodnutým způsobem. Lhůta je závislá na způsobu vrácení (bankovním převodem, poštovním převodem).

5. Dodací lhůta
Dodací lhůta začíná u zboží, které bude kupujícím placeno při převzetí, tzn. na dobírku, běžet dnem platného uzavření kupní smlouvy dle článku 2. těchto OP, tzn. po odeslání potvrzujícího e-mailu ze strany prodávajícího.

V případě, že kupující zvolil jinou variantu úhrady než zaplacení zboží při jeho převzetí, tj. např. převodem platby z účtu na účet, začíná dodací lhůta běžet až od úplného zaplacení kupní ceny, tzn. od připsání příslušné částky na účet prodávajícího. Pokud kupující nepožaduje více kusů, než které má prodávající skladem, bude zboží kupujícímu doručeno do 3 pracovních dnů. Počet skladových zásob je u každého zboží uveden. Pokud požadované zboží nemá prodávající na skladě nebo kupující požaduje větší množství, než které má prodávající momentálně k dispozici, bude prodávajícím kontaktován a termín dodání bude stanoven individuálně.

6. Cena za dopravu 

Česká republika

Zboží bude kupujícímu zasláno prostřednictvím České pošty, s. p.

1) Zaslání na dobírku

  • při odběru do 2 000,- Kč vč. DPH - cena poštovného: 140,- Kč vč. DPH
  • při odběru nad 2 000,- Kč vč. DPH - cena poštovného: 0,-

2) Platba předem na účet na základě zálohové faktury

  • při odběru do 2 000,- Kč vč. DPH - cena poštovného: 100,- Kč vč. DPH
  • při odběru nad 2 000,- Kč vč. DPH - cena poštovného: 0,- Kč

Doručujeme i do dalších evropský zemí, hlavně pak na Slovensko!

Kupující je povinen zboží od přepravce řádně převzít, zkontrolovat neporušenost obalů a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě porušení obalu svědčícímu o neoprávněném vniknutí do zásilky, se doporučuje kupujícímu zásilku ve vlastním zájmu nepřevzít. Faktura sloužící zároveň i jako daňový doklad bude přiložena v zásilce.

7. Náklady na použití komunikačních prostředků na dálku
Hovorné je účtováno dle ceníku Vašeho operátora

8. Závěrečná ustanovení
Tyto Obchodní podmínky jsou platné od 1.2.2010. Platnost všech akčních nabídek je do vyprodání zásob. Prodávající si vyhrazuje právo změnit tyto Obchodní podmínky bez předchozího upozornění.
Vypracováno v souladu s občanským zák. č.40/1964 Sb.
 

 

 

Přihlášení zákazníka

Toto pole nevyplňujte:

Registrace
Zapomenuté heslo

Vyhledat

Kontakty

email

Newsletter

Toto pole nevyplňujte:

 

world4men

Nákupní košík 

Položek:
Cena celkem:
0
0,–
Nákupní košík

facebook